Linka S24

Linka S24 jezdí v trase z Čelákovic do Mochova a opačně celoročně v pracovních dnech.

Popis trasy

Linka S24 je v provozu v pracovních dnech v ranní a odpolední špičce ve směru z Čelákovic do Mochova od 6:38 do 7:08 a od 15:54 do 18:54, ve směru z Mochova do Čelákovic od 6:51 do 7:51 a od 16:36 do 19:06.

 

Z historie tratě

Trať Čelákovice - Mochov, dlouhá pouhé 4 km, byla zprovozněna dne 11. 2. 1883 společností Rakouská společnost místních drah a to pro nákladní dopravu do cukrovaru v Mochově. Po zrušení cukrovaru v roce 1957 vznikly na jeho místě mrazírny. Osobní doprava byla zahájena až dne 14. 5. 1939. Pravidelná osobní doprava, provozovaná dopravcem České dráhy, a.s. zde byla ukončena dne 9. 12. 2006. V letech 2007 - 2017 zde jezdily příležitostné vlaky dopravce KŽC Doprava, s.r.o. nazývané Polabský motpráček resp. Mochovský motoráček.  Od 3. 4. 2018 byla znovu zavedena pravidelná osobní doprava, provozovaná dopravcem KŽC Doprava, s.r.o.

Trať se v současnosti využívá občas pro filmové záběry s vlaky. Natáčely se zde scény např. do seriálu Vyprávěj. Další informace o této zajímavé trati si můžete přečíst v článku Železničná trať Čelákovice – Mochov.

 

Jízdní řád

Ceník

Ve vlacích linky S24 platí Tarif Pražské integrované dopravy (více na www.ropid.cz) a Tarif dopravce KŽC Doprava, s.r.o.  (více na www.kzc.cz v sekci Veřejné vlaky osobní doprava).  Cestující bez platné jízdenky je povinen nastoupit do vlaku předními dveřmi prvního vozu a zakoupit si jízdenku u strojvedoucího vlaku.

Příklad ceny jízdného: 

  • Čelákovice - Mochov: 18,- (plnocenné) / 4,- (zvýhodněné)

Zajímavosti na trase

Městské muzeum Čelákovice

Městské muzeum v Čelákovicích, založené již v roce 1903 přes označení "městské muzeum", svojí činností daleko přesahuje hranice katastru města a v oblasti archeologie pokrývá na 50 katastrálních obcí.

Město Čelákovice

Ve městě zve k návštěvě středověká tvrz, postavená kol. r. 1300, kostel Nanebevzetí P. Marie z přelomu 12. a 13. st., radnice z roku 1911, budova děkanství z roku 1780 či socha sv. Jana Nepomuckého z 18. st.

Obec Mochov

Obec je známá především mrazírnami a mochovskou zeleninou. Nejvýznamnější dominantou je kostel sv. Bartoloměje, dále pak boží muka na Husově náměstí , místní sokolovna či polabské stavení.

Partneři