Přehledy tratí

Přehledy tratí jsou metodické materiály určené železničním cestovatelům k projíždění tratí a k evidenci projetých kilometrů k získání titulů Železniční cestovatel a Mistr železnic v Soutěži železniční cestovatel. Naleznete v nich podrobnou kilometráž provozovaných či zaniklých tratí, spojek, vleček apod.

 

Rozdělení Přehledu tratí

Jednotlivé Přehledy jsou vždy rozděleny do dvou částí:

Část I obsahuje železniční tratě v provozu, na nichž je v současné době provozována osobní doprava, jež jsou uvedeny v jízdních řádech, pod příslušnými čísly, případně tratě v jízdních řádech zvlášť neuvedené, na kterých je provozována osobní doprava.

Část II obsahuje tratě na nichž je osobní doprava t.č. zastavena, tratě na nichž byla v minulosti provozována osobní doprava a byly uvedeny v úředních železničních jízdních řádech včetně tratí dnes již zrušených, tratě v majetku státu pojížděné pouze nákladními (popřípadě neveřejnými) vlaky, včetně tratí dnes již zrušených, tratě s dopravou provozovanou cizími železničními správami (tratě zasahující částečně na území daného státu tzv. peážní doprava).

Vyjmenované spojky z I. části a tratě uvedené v II. části, jejichž místa odbočení se zároveň nekryje s žádným tarifním bodem (zastávkou, stanicí), jsou uváděny z, resp. do nejbližšího tarifního bodu přípojné tratě. Úsek mezi tímto tarifním bodem a místem odbočení je pro snazší orientaci vytištěn odlišným druhem písma a do celkové délky se nezapočítává. Kilometry v závorkách jsou počítány nárůstem z výchozího bodu, číselný údaj za odstavcem pak značí čistou kilometrickou délku uvažovaného úseku.

Souběžné úseky tratí mezi dvěma tarifními body, pokud jsou vzájemně propojeny kolejovou spojkou, se započítávají jen jednou, pokud však nejsou na jedné straně kolejově propojeny, započítává se jízda po každé trati zvlášť.

 

Vysvětlivky značek k Přehledům tratí

dz trať, na které je pravidelná doprava t.č. zastavena popř. provozována jen příležitostně (též trať, pojížděná pouze cestou posunu)
n trať je v provozu pouze pro nákladní dopravu
vl trať je v provozu pouze jako vlečka
z trať je zrušena, případně snesena
§ uvedena pouze délka zrušené, popř. uvažované části traťového úseku

 

Přehledy tratí ke stažení

Níže si můžete pro svoji potřebu stáhnout a vytisknout tyto Přehledy tratí, autora Davida Lipovčana. Členové KŽC si mohou na e-mailu lukas.verner@kzc.cz vyžádat soubor ve formálu XLS.

Aktualizace k 19. 1. 2019

 • 21 - Bělorusko BLR 2019 vč. sítě
 • 24 - Litva LT 2019 vč. sítě
 • 25 - Lotyšsko LV 2019 vč. sítě
 • 26 - Estonsko EST 2019 vč. sítě
 • 32 - Vietnam VN 2018
 • 65 - Makedonie MK 2018
 • 72 - Srbsko a Kosovo SRB 2019 vč. sítě
 • 73 - Řecko GR 2019 vč. sítě
 • A3 - Thajsko TH 2018 vč. sítě
 • A4 - Malajsie MY 2018 vč. sítě
 • A5 - Singapur SG 2018 vč. sítě
 • A6 - Laos LA 2018 vč. sítě
 • A7 - Kambodža CA 2018 vč. sítě
 • A8 - Barma-Maynmar MM 2018 vč. sítě
 • A9 - Bangladéš BD 2018 vč. sítě

Aktualizace k 23. 1. 2018

 • 23 - Moldávie MD 2017 vč. sítě
 • 25 - Lotyšsko LV 2015 - síť
 • 52 - Bulharsko BG 2018 vč. sítě
 • 53 - Rumunsko RO 2018 vč. sítě
 • 75 - Turecko TR 2018
 • 78 - Chorvatsko HR 2018

Aktualizace k 3. 1. 2018

 • 97 - Sýrie SYR 2017 vč. sítě
 • 98 - Libanon RL 2017 vč. sítě
 • 99 - Izrael IL 2017 vč. sítě
 • A2 - Jordánsko JO 2017 vč. sítě

Aktualizace k 1. 11. 2017

 • 31 - Mongolsko MGL 2017 vč. sítě

Aktualizace k 16. 10. 2017

 • 29 - Uzbekistan UZ 2017 vč. sítě
 • 59 - Kyrgystan KS 2017 vč. sítě
 • 66 - Tádžikistan TJ 2017 vč. sítě
 • 67 - Turkmenistan TM 2017 vč. sítě

Aktualizace k 11. 7. 2017

 • 63-85 - Švýcarsko CH 2017 vč. sítě
 • 72 - Srbsko a Kosovo SRB 2017

Aktualizace k 17. 3. 2017

 • A1 - Srí Lanka 2017 vč. sítě

Aktualizace k 11. 1. 2017

 • 79 - Slovinsko 2017

Aktualizace k 26. 11. 2016

 • 28 - Gruzie GE 2016 vč. sítě
 • 57 - Azerbajdžán AZE 2016 vč. sítě
 • 58 - Arménie ARM 2016 vč. sítě

Aktualizace k 1. 11. 2016

 • 28 - Gruzie GE 2016 vč. sítě

Aktualizace k 15. 10. 2016

 • 87 - Francie F 2016 vč. sítě

 

10 - Finsko FIN 2012 - síť.pdf
10 - Finsko FIN 2016.pdf
21 - Bělorusko BLR 2019 - síť.pdf
21 - Bělorusko BLR 2019.pdf
23 - Moldávie MD 2006 - síť.jpg
23 - Moldávie MD 2017 - síť.pdf
23 - Moldávie MD 2018.pdf
24 - Litva LT 2013 - síť.pdf
24 - Litva LT 2019 - síť.pdf
24 - Litva LT 2019.pdf
25 - Lotyšsko LV 2012 - síť.pdf
25 - Lotyšsko LV 2015 - síť.pdf
25 - Lotyšsko LV 2019 - síť.pdf
25 - Lotyšsko LV 2019.pdf
26 - Estonsko EST 2015 - síť.pdf
26 - Estonsko EST 2019.pdf
28 - Gruzie GE 2016.pdf
28 - Gruzie GE 2014 - síť.pdf
29 - Uzbekistán UZ 2017.pdf
29 - Uzbekistán UZ 2017 - síť.pdf
31 - Mongolsko MGL 2017.pdf
31 - Mongolsko MGL 2017 - síť.pdf
32 - Vietnam VN 2010 - síť.jpg
32 - Vietnam VN 2018.pdf
41 - Albánie AL 1996 - síť.pdf
41 - Albánie AL 2016.pdf
41 - Albánie AL 2013 - síť.jpg
43-55 - Maďarsko H 2010 - síť.pdf
43-55 - Maďarsko H 2016.pdf
43-81 - Rakousko A 2001 - síť.pdf
43-81 - Rakousko A 2006 - síť.pdf
43-81 - Rakousko A 2011 - síť.pdf
43-81 - Rakousko A 2016.pdf
43-81 - Rakousko A 2014 - uzel Vídeň.pdf
44-50 - Bosna a Hercegovina BIH 2010 - síť.pdf
44-50 - Bosna a Hercegovina BIH 2016.pdf
51 - Polsko 2010 - síť.pdf
52 - Bulharsko BG 2011 - síť.pdf
52 - Bulharsko BG 2013 - síť.pdf
52 - Bulharsko BG 2017 - síť.pdf
52 - Bulharsko BG 2018.pdf
53 - Rumunsko RO 2010 - síť.pdf
53 - Rumunsko RO 2017 - síť.pdf
53 - Rumunsko RO 2018.pdf
56 - Slovensko ZSSK 2009 - uzel Bratislava.jpg
56 - Slovensko ZSSK 2014 - síť.jpg
57 - Azerbajdžán AZE 2010 - síť
57 - Azerbajdžán AZE 2010
58 - Arméne ARM 2009 - síť
58 - Arméne ARM 2010 - síť
58 - Arméne ARM 2016
59 - Kyrgystan KS 2008 - síť.pdf
59 - Kyrgystan KS 2017.pdf
60 - Irsko, Severní Irsko IRL 2012 - síť.pdf
60 - Irsko, Severní Irsko IRL 2014.pdf
62 - Černá Hora ŽPCG 2011 - síť.pdf
63-85 Švýcarsko CH 2011 - síť.pdf
63-85 Švýcarsko CH 2017 - síť.pdf
63-85 Švýcarsko CH 2017.pdf
65 - Makedonie MK 2011 - síť.pdf
65 - Makedonie MK 2013 - síť.pdf
65 - Makedonie MK 2018.pdf
66 - Tádžikistan TJ 2008 - síť.pdf
66 - Tádžikistan TJ 2017.pdf
67 - Turkmenistan TM 2017 - síť.pdf
67 - Turkmenistan TM 2017.pdf
71 - Španělsko S 2010 - síť.pdf
71 - Španělsko S 2013 - síť km.pdf
71 - Španělsko S 2016.pdf
72 - Srbsko a Kosovo SRB 2015 - síť.pdf
72 - Srbsko a Kosovo SRB 2015 - síť Beograd, Niš.pdf
72 - Srbsko a Kosovo SRB 2018 - síť.pdf
72 - Srbsko a Kosovo SRB 2019.pdf
73 - Řecko GR 2010 - síť.pdf
73 - Řecko GR 2018 - síť.pdf
73 - Řecko GR 2019.pdf
74 - Švédsko S 2012 - síť jih.pdf
74 - Švédsko S 2012 - síť sever.pdf
74 - Švédsko S 2012 - uzel Stockholm.pdf
74 - Švédsko S 2016.pdf
75 - Turecko TR 2011 - síť.pdf
75 - Turecko TR 2018.pdf
76 - Norsko NSB 2010 - síť.pdf
76 - Norsko NSB 2014.pdf
78 - Chorvatsko HR 2010 - síť se stanicemi.pdf
78 - Chorvatsko HR 2011 - síť.pdf
78 - Chorvatsko HR 2018.pdf
79 - Slovinsko SL 2001 - síť.pdf
79 - Slovinsko SL 2017.pdf
82 - Lucembursko L 2011 - síť.pdf
82 - Lucembursko L 2016.pdf
84 - Nizozemí 2006 - síť.pdf
84 - Nizozemí 2014.pdf
86 - Dánsko DK 2014 - síť.pdf
86 - Dánsko DK 2015.pdf
87 - Francie F 2008 - síť.pdf
87 - Francie F 2016 - síť.pdf
87 - Francie F 2016.pdf
88 - Belgie B 2008 - síť.pdf
88 - Belgie B 2012 - síť koleje.pdf
88 - Belgie B 2013.pdf
88 - Belgie B 2013 - síť JŘ.pdf
91 - Tunisko TN 2014 - síť.pdf
91 - Tunisko TN 2015.pdf
92 - Alžírsko DZ 2014 - síť.pdf
92 - Alžírsko DZ 2015.pdf
93 - Maroko MA 2015.pdf
93 - Maroko MA 2015 - síť.pdf
94 - Portugalsko P 2012 - síť.pdf
94 - Portugalsko P 2016.pdf
97 - Sýrie SYR 1990 - síť.pdf
97 - Sýrie SYR 2017.pdf
98 - Libanon RL 2017 - síť.pdf
98 - Libanon RL 2017.pdf
99 - Izrael IL 2017 - síť.pdf
99 - Izrael IL 2017.pdf
A1 - Srí Lanka LK 2014 - síť.jpg
A1 - Srí Lanka LK 2017.pdf
A2 - Jordánsko JO 2017 - síť.pdf
A2 - Jordánsko JO 2017.pdf
A3 - Thajsko TH 2009 - síť.pdf
A3 - Thajsko TH 2018.pdf
A4 - Malajsie MY 2016 - síť.pdf
A4 - Malajsie MY 2018.pdf
A5 - Singapur SG 2017 - síť.pdf
A5 - Singapur SG 2018.pdf
A6 - Laos LA 2009 - síť.pdf
A6 - Laos LA 2018.pdf
A7 - Kambodža CA 2017 - síť.pdf
A7 - Kambodža CA 2018.pdf
A8 - Barma-Maynmar MM 2017 - síť.pdf
A8 - Barma-Maynmar MM 2018.pdf
A9 - Bangladéš BD 2001 - síť.pdf
A9 - Bangladéš BD 2013 - síť.pdf
A9 - Bangladéš BD 2018.pdf